Kαινοτόμες Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαρκής ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια από το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Σχεδίαση-διαχείριση: Δημήτριος Γκότζος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Δρ. Έδρας UNESCO ΤΠΕ στην Eκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Μ.Α in Education, Lancaster University,U.K.

M.Δ.Ε Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑEπικοινωνία:

Kηφισίας 20, 151 25 Μαρούσι email: perivallontikhdipevath@gmail.com


Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Επιμορφωτικό σεμινάριο σε συνεργασία με το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος και τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Β΄και Γ΄ Αθήνας, Πειραιά και Π.Ε. Γ΄ Αθήνας με θέμα τη ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2,5), 18-19/2


Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να συνδιοργανώσει με το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και τις Διευθύνσεις Δ.Ε. Β΄ και Γ΄ Αθήνας, Πειραιά και τη Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας σεμινάριο με θέμα:
«Ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2,5)»
Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE+ AIRUSE, που είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, στην «Ανάπτυξη και αξιολόγηση μέτρων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Νότια Ευρώπη»  Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις  ερευνητών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και πιο συγκεκριμένα των κ.κ.:

Δρ. Κωνσταντίνου Ελευθεριάδη, Ερευνητή Α΄, Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου

Δρ. Ευαγγελίας Διαπούλη, Επιστημονικής Συνεργάτιδος

Δρ. Μαρίας Γκίνη, Επιστημονικής Συνεργάτιδος

Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα αφορά:
  • στους στόχους του προγράμματος,
  • στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2,5 που έγιναν στην Αθήνα.
  • στα φαινόμενα που σχετίζονται με την αέρια ρύπανση σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο
  • στις κύριες πηγές εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα
  • στη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων πρόγνωσης, για την ανάπτυξη και αξιολόγηση μέτρων ελέγχου της αέριας ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια και στη συνεισφορά που έχουν οι τοπικοί φορείς στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αγία Παρασκευή και τη Φιλοθέη: Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν σε αμφιθέατρο του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. Δημόκριτος στις 18 Φεβρουαρίου 2016 και το εργαστηριακό τμήμα του σεμιναρίου για τη Δνση Π.Ε. Β΄Αθήνας θα πραγματοποιηθεί στο 2ο Π.Ε.Κ. Αθήνας,  Μεταξά Ανδρέα 7, Φιλοθέη, στις 19 Φεβρουαρίου 2016. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα μοιραστούν στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες ενημερωτικά φυλλάδια καθώς και σημειώσεις σχετικές με την αέρια ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (ποσοτικοποίηση, επιπτώσεις στην υγεία, τρόποι αντιμετώπισης κλπ).

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στις διαλέξεις που θα γίνουν την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου. Συνεπώς η προσέλευση κατά την πρώτη ημέρα είναι ανοιχτή σε όλους/-ες τους εκπαιδευτικούς.Για το εργαστήριο της Παρασκευής 19 Φεβρουαρίου, από τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας θα επιλεγούν 14 εκπαιδευτικοί (7 τακτικοί και 7 αναπληρωματικοί αυτών).Κατά την επιλογή θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν επιμορφωθεί στο παρελθόν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση καθώς και οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά με θεματολογία συναφή με το θέμα του σεμιναρίου.
Στους/στις εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης στους χώρους διεξαγωγής του σεμιναρίου.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα : http://tinyurl.com/somatidia


Σχετ.: 'Εγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 1082/8-2-2016 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18/02/2016, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
17:00-17:15
Καφές
17:15-17:30
Χαιρετισμοί Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δ. Γκότζος, Β. Κιούπη, Ε. Νιάρχου, Ι. Ντίνου, Β. Πετρίδου)
Κ. Ελευθεριάδης, Επιστημονικός Υπεύθυνος για το έργο AIRUSE
17:30-17:40
Σύντομη περιγραφή του έργου LIFE11/ENV/ES/584 AIRUSE, Κ. Ελευθεριάδης, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
17:40-18:10
Ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια (περιγραφή, πηγές εκπομπής, επιπτώσεις, πρότυπα ποιότητας αέρα), Μ. Γκίνη, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
18:10-18:30
Συγκεντρώσεις και χημική σύσταση των αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5 & PM10 στην Αθήνα, Ε. Διαπούλη, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
18:30-18:45
Διάλειμμα - Καφές
18:45-19:00
Συμμετοχή πηγών στη διαμόρφωση των επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων στην Αθήνα, Κ. Ελευθεριάδης, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
19:00-10:15
Εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων από την καύση βιομάζας, Ε. Διαπούλη, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
19:15-19:40
Συνεισφορά της κυκλοφορίας οχημάτων στην ατμοσφαιρική ρύπανση και ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών ελέγχου, Κ. Ελευθεριάδης, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
19:40-20:00
Συζήτηση

19/02/2016, 2ο Π.Ε.Κ. Αθήνας, Φιλοθέη,
17:00-17:15
Καφές
17:15-18:30
Επίδειξη χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού: Μοντέλα πρόγνωσης της κίνησης των αέριων μαζών - Αναγνώριση επεισοδίων μεταφοράς σκόνης από την Αφρική
18:30-18:45
Διάλειμμα - Καφές
18:45-19:45
Επίδειξη χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού: Εργαλεία ανάπτυξης και αξιολόγησης μέτρων ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης – Παρουσίαση αποτελεσμάτων για την Αθήνα
19:45-20:00
Συζήτηση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου