Kαινοτόμες Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαρκής ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια από το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Σχεδίαση-διαχείριση: Δημήτριος Γκότζος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Δρ. Eπιστημών Αγωγής, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Μ.Α in Education, Lancaster University,U.K.

M.Δ.Ε Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑEπικοινωνία:

Kηφισίας 20, 151 25 Μαρούσι email: perivallontikhdipevath@gmail.com


Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Eνημερωτική επιστολή Αeiforum

Eνημέρωση 17/1: Διευκρινίζεται ότι η πρόσκληση για συμμετοχή σε συλλογικό τόμο που αναφέρεται παρακάτω αφορά μόνο τις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο θεσμό του ΒΑΣ.

Λάβαμε από τον Πρόεδρο της ΜΚΟ Αeiforum Δρ. Δημήτρη Καλαϊτζίδη  και σας κοινοποιούμε την ακόλουθη επιστολή:

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε, ότι το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου, δηλαδή το πρόγραμμά μας για το Αειφόρο Σχολείο μέσω των Δεικτών Αειφόρου Σχολείου, συμπεριελήφθη στην Τελική Αναφορά της ΟΥΝΕΣΚΟ σχετικά με την Δεκαετία της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002301/230171e.pdf (σελίδα 90 και στο τέλος στη βιβλιογραφία), με βιβλιογραφική αναφορά στο άρθρο του Δημήτρη Καλαϊτζίδη («SUSTAINABLE SCHOOL INDICATORS: APPROACHING THE VISION THROUGH THE SUSTAINABLE SCHOOL AWARD»,  Journal of Teacher Education for Sustainability, vol. 14, no. 2, pp. 165–178, 2012). Μάλιστα η αναφορά αυτή είναι η μοναδική ελληνική βιβλιογραφική αναφορά σε όλη την Τελική Έκθεση, κάτι που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Η αναφορά αυτή υπογραμμίζει τη δυναμική  του συγκεκριμένου τρόπου υλοποίησής του Αειφόρου Σχολείου, δηλαδή, μέσω των Δεικτών Αειφόρου Σχολείου.
Με εξίσου μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την ΟΥΝΕΣΚΟ έθεσε το πρόγραμμα «Αειφόρο Σχολείο: Δείκτες Αειφόρου Σχολείου» υπό την αιγίδα της. Μετά από αίτησή μας, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την ΟΥΝΕΣΚΟ λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το πρόγραμμά μας για το αειφόρο σχολείο μέσω των δεικτών αειφόρου σχολείου, συμπεριελήφθη στην Τελική Αναφορά της ΟΥΝΕΣΚΟ, προέβη στην υιοθέτηση του προγράμματος του  Αειφόρου Σχολείου και το έθεσε υπό την αιγίδα της. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να προτείνουμε κάτι πολύ σημαντικό για το σχολείο και τη σχολική κοινότητα στο πλαίσιο πάντα του Αειφόρου Σχολείου.
Πρόσφατα αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας το συλλογικό εγχειρίδιο «Δείκτες Αειφόρου Σχολείου: από τη θεωρία στη δράση» 
http://www.aeiforum.eu/index.php/el/ekdoseis/94-deiktes-aeiforou-sxoleiou-apo-ti-theoria-sti-drasi. Πρόκειται για συλλογή άρθρων και αναφορών από σχολεία που συμμετείχαν στον διαγωνισμό Βραβείο Αειφόρου Σχολείου, που δίνει με τον πιο γλαφυρό και αξιόπιστο τρόπο τις δυνατότητες και τα επιτεύγματα των σχολείων στο πλαίσιο του προγράμματος του αειφόρου σχολείου. Προτείνουμε τη μελέτη του προκειμένου να μοιραστούμε όλοι τις πολύ πετυχημένες ιδέες που έχουν εφαρμόσει οι συνάδελφοί μας στα σχολεία που συμμετέχουν στον τόμο-εγχειρίδιο.

Νέα έκδοση-ΠΡΟΣΟΧΗ Άμεσα προχωρούμε σε μια νέα συλλογική έκδοση που θα βοηθήσει όλους μας να κερδίσουμε από την ανταλλαγή ιδεών και πρακτικής.

Ο νέος αυτός τόμος θα περιέχει ιδέες, οδηγίες και συμβουλές για κατασκευές από ανακυκλωμένα ή ανακυκλώσιμα υλικά, κυρίως από αυτά που χρησιμοποιούμε στο σχολείο και στο σπίτι.
Όλα τα σχολεία, κυρίως τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, αλλά επίσης αρκετά γυμνάσια και λύκεια, έχουν ασχοληθεί ή ασχολούνται με τη δημιουργική αξιοποίηση αντικειμένων και υλικών που-υπό άλλες συνθήκες- θα κατέληγαν στα σκουπίδια και στη χωματερή. Πολλά από αυτά τα αντικείμενα μετατρέπονται σε μικρά έργα τέχνης, ενώ άλλα είναι πολύ χρηστικά και εύχρηστα για το σχολείο και για το σπίτι.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουμε για στροφή προς την αειφορία, για τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, για την επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση και τελικά την ανακύκλωση των υλικών που δεν μας χρειάζονται για την αρχική τους χρήση, σας καλούμε να μας στείλετε τη δική σας πρόταση και συμβολή.
Οι εργασίες- προτάσεις κατασκευών θα δημοσιευθούν κατόπιν σχετικής επεξεργασίας, προκειμένου να υπάρξει ομαδοποίηση και να αποφευχθούν οι επαναλήψεις. Ο συλλογικός τόμος θα εκδοθεί μέχρι το  τέλος Μαρτίου 2015, αν τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες.  Για το σκοπό αυτό κάθε σχολείο που επιθυμεί να συμμετάσχει στον συλλογικό τόμο θα πρέπει να μας στείλει τη συμβολή του μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2015.
Για κάθε σχολείο θα αφιερώσουμε συνολικά μέχρι δέκα (10) σελίδες. Παρακαλούμε να μη στείλετε μεγαλύτερης έκτασης αρχεία, διότι δεν θα μπορέσουμε να τα συμπεριλάβουμε.Η συμβολή κάθε  σχολείου (το αρχείο) θα πρέπει να είναι σε μορφή word (πρόσφατο ή παλιότερο) και όχι pdf. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
  Το όνομα και τα πλήρη στοιχεία του σχολείου (όνομα, πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστοσελίδα, όνομα διευθυντή-μέηλ του διευθυντή-προαιρετικά)
Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που έγραψαν ή συνέθεσαν την εργασία.
Οδηγίες για την κατασκευή των αντικειμένων που προτείνονται (υλικά, προέλευση, οδηγίες κατασκευής, πιθανές χρήσεις κα).
Φωτογραφίες, επεξηγηματικά κείμενα, πιθανή βιβλιογραφία. Για τις φωτογραφίες υποθέτουμε ότι αν εμφανίζονται παιδιά, αυτό γίνεται με τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων τους.
Η ιστοσελίδα μας (www.aeiforum.eu) παραμένει το εστιακό σημείο για την επικοινωνία μας. Σ’ αυτήν περιλαμβάνονται όλα όσα χρειάζονται τα σχολεία για να προχωρήσουν στην υλοποίηση των δεικτών. Είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις βελτίωσης των δεικτών, του προγράμματος  και της ιστοσελίδας και θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις προτάσεις σας. Σας καλούμε όλους να γίνετε μέλη του Δικτύου Εκπαιδευτικών Αειφόρου Σχολείου δηλώνοντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή του σχολείου σας στο Πρόγραμμα του  Αειφόρου Σχολείου. Μεταξύ άλλων, στη σελίδα μας, μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα ενημερωτικά μας δελτία. Το νέο τεύχος του Ενημερωτικού μας Δελτίου βρίσκεται στη θέση 
http://www.aeiforum.eu/images/newsletters/Aeiforum_Newsletter_3_Gr.pdf
Πιστεύουμε ότι το σχολείο σας είναι εταίρος μας στην προσπάθεια αλλαγής των σχολείων προς την αειφορία. Ευχόμαστε καλή δύναμη σ’ αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, επιμένοντας ότι «προτιμούμε την αισιοδοξία της δράσης από την απαισιοδοξία της σκέψης».   
Επικοινωνία: Αειφόρουμ. Γούναρη 21-23, 18531 Πειραιάς. Δ. Καλαϊτζίδης: 210 4117027  κινητό. 6948292381 μέηλ: aeiforo@gmail.com  ή kalariv1@sch.gr                                                                                                                                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου