Kαινοτόμες Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαρκής ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια από το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Σχεδίαση-διαχείριση: Δημήτριος Γκότζος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Yπ. Δρ. Έδρας UNESCO ΤΠΕ στην Eκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Μ.Α in Education, Lancaster University,U.K.

M.Δ.Ε Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ

CV


Eπικοινωνία:

Aνάφης & Αγίων Αποστόλων, 141 21 Ηράκλειο Αττικής email: perivallontikhdipevath@gmail.com


Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Προσεχή επιμορφωτικά σεμινάρια & εκδηλώσεις

Ενημέρωση για τα προσεχή προγραμματισμένα σεμινάριά μας και τις διαθέσιμες θέσεις σε αυτά (ο κατάλογος θα ενημερώνεται διαρκώς με κάθε νέα μας διοργάνωση ή εκδήλωση που συμμετέχουμε ως συνεργαζόμενος φορέας)

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

106o επιμορφωτικό σεμινάριο Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης στις 4, 5, 6/5/2017

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας διά του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τo Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης και τις Διευθύνσεις Π.Ε. Α΄, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας προτίθεται να υλοποιήσει τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις 4, 5 και 6 Μαΐου 2017 με θέμα: «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Το πράσινο και το κόκκινο των πόλεων - αίτια και συμμετοχική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων». Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ.25/17-3-2017 του Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης.

Επισημαίνεται ότι βάσει του ανωτέρω εγγράφου του Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης «η δήλωση συμμετοχής του Εκπαιδευτικού σημαίνει δεοντολογικά και ανάληψη υποχρέωσης συμμετοχής τόσο για την αποτελεσματική οργάνωση και υλοποίηση του σεμιναρίου αλλά και για τα οικονομικά του». Ως εκ τούτου σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής κάποιου/-ας εκπαιδευτικού, επιβάλλεται η άμεση ενημέρωση του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την έγκαιρη αναπλήρωση της θέσης.Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας θα επιλεγούν για την παρακολούθηση του παραπάνω σεμιναρίου 20 εκπαιδευτικοί (10 τακτικοί συμμετέχοντες και 10 αναπληρωματικοί αυτών) ως ακολούθως: 12 (6 τακτικοί και 6 αναπληρωματικοί) για την παρακολούθηση της θεματικής ενότητας: «Ο κήπος του ΚΠΕ - το πράσινο στην πόλη» και 8 (4 τακτικοί και 4 αναπληρωματικοί) για την παρακολούθηση της θεματικής ενότητας: «Ενέργεια – Κυκλοφοριακό - Ατμοσφαιρική Ρύπανση», βάσει των παρακάτω κριτηρίων:1.  Η υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος (θα προηγηθούν όσοι/-ες υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και από αυτούς όσοι/-ες υλοποιούν πρόγραμμα με θεματολογία συναφή με τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου).
2.  Η προηγούμενη επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (θα προηγηθούν όσοι/-ες δεν έχουν επιμορφωθεί στο παρελθόν).
Δήλωση συμμετοχής μέσω της συμπλήρωσης της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας http://tinyurl.com/102kpearg μέχρι την Πέμπτη 30 Μαρτίου.

Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 2400/17-3-2017 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Επιμορφωτικό σεμινάριο στον υγρότοπο Βουρκαρίου Μεγάρων

Αποτέλεσμα εικόνας για υγροτοπος βουρκαριου

Οι Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Β΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο του έργου ΕΟΧ «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων Αττικής», διοργανώνουν σεμινάριο επτά (7) διδακτικών ωρών με θέμα: «Ο υγρότοπος Βουρκάρι Μεγάρων μας “μιλάει” για το παρελθόν και το μέλλον του».

Το σεμινάριο θα είναι βιωματικό με δραστηριότητες στο πεδίο και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Απριλίου 2017 από τις 10:00 έως τις 15:00 στον υγρότοπο Βουρκαρίου Μεγάρων. Απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες των προαναφερθέντων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.Στόχοι του σεμιναρίου είναι η γνωριμία των εκπαιδευτικών με τον υγρότοπο Βουρκαρίου, η διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής του για την ανάπτυξη δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και η απόκτηση εμπειρίας στον σχεδιασμό παιδαγωγικών δραστηριοτήτων στη φύση.Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε βιωματικά εργαστήρια, η θεματική των οποίων αφορά: την αξία των υγροτόπων για τη φύση και τον άνθρωπο, τη σπουδαιότητα της υγροτοπικής βλάστησης, τον πλούτο της ορνιθοπανίδας, τη βιοποικιλότητα που στηρίζει η παράκτια ζώνη, τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή και τις πιέσεις που ασκούν στον υγρότοπο, καθώς και τη σύνδεση του υγροτόπου Βουρκαρίου με την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, θα παρουσιασθεί η δράση των τοπικών συλλόγων για την προστασία του υγροτόπου και οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να επεξεργαστούν προτάσεις για την προστασία και τη διατήρησή του.Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενδεδυμένοι για εργασία στο πεδίο (υποδήματα, καπέλο κ.ά.).Όσοι/-ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως και τη Τετάρτη 15/3/2017 ώρα 12:00 στον παρακάτω υπερσύνδεσμο: http://tinyurl.com/vourkari

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10:00-12:30 Βιωματικά εργαστήρια στον υγρότοπο Βουρκαρίου Μεγάρων
Η σπουδαιότητα του Βουρκαρίου για τη φύση και τον άνθρωπο-Λειτουργίες και αξίες των υγροτόπων μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, Μαρία Κατσακιώρη & Κατερίνα Μπόλη (ΕΚΒΥ) & Βάσω Κόντου (ΚΠΕ Ελευσίνας)
Βλάστηση, η «ραχοκοκκαλιά» του υγροτόπου Βουρκαρίου, Διονύσης Μέρμηγκας (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας)
H θαλάσσια βιοποικιλότητα του Βουρκαρίου, Διονύσης Οικονόμου (ΚΠΕ Ελευσίνας)
Θετικές και αρνητικές ανθρώπινες παρεμβάσεις στον υγρότοπο Βουρκαρίου, Αλεξάνδρα Τσίγκου (ΔΠΕ Δυτικής Αττικής) & Νάντια Γαλανοπούλου (ΚΠΕ Ελευσίνας)
Η ορνιθοπανίδα του υγροτόπου Βουρκαρίου, Ρούλα Τρίγκου (ΕΟΕ)
12:30-13:00 Διάλειμμα-Πρόχειρο γεύμα
13:00-13:20 Οι δράσεις της τοπικής κοινωνίας για την προστασία και διατήρηση του υγροτόπου, Συντονιστικός Φορέας Συλλόγων για την προστασία του Βουρκαρίου
13:20-15:00 Αποτυπώνοντας το όραμά μας για το Βουρκάρι σε ένα εργαστήριο World Cafe σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, συντ. Μαρία Κατσακιώρη (ΕΚΒΥ), Αλεξάνδρα Τσίγκου (ΔΠΕ Δυτικής Αττικής) & Βαρβάρα Πετρίδου (ΔΔΕ Β΄ Αθήνας)
15:00 Λήξη σεμιναρίου-Επιστροφή

Οι εκπαιδευτικοί θα μετακινηθούν δωρεάν με λεωφορείο, το οποίο θα ξεκινήσει από το σταθμό του προαστιακού σιδηρόδρομου στα Άνω Λιόσια.
09:00 Εκκίνηση από Άνω Λιόσια (Προαστιακός Άνω Λιοσίων)
09:20 Ασπρόπυργος (Γωνία 28ης Οκτωβρίου & Λεωφόρου Δημοκρατίας-Coffee Time)
09:30 Γέφυρα Ασπροπύργου (Στάση λεωφορείων δίπλα στο πρώην ΙΚΑ)
09:40 Ελευσίνα (Ηρώων Πολυτεχνείου- Στάση λεωφορείων απέναντι από Goody’s)
09:50 Νέα Πέραμος (απέναντι από 1ο ΔΣ Νέας Περάμου)
10:00 Υγρότοπος Βουρκαρίου (Τείχος Αγίας Τριάδας)
15:00 Επιστροφή από Βουρκάρι για Άνω Λιόσια

Σημείωση: Για τη μετάβαση στο σταθμό του προαστιακού σιδηρόδρομου στα Άνω Λιόσια παραθέτουμε τις ώρες αναχώρησης των δρομολογίων του προαστιακού, από τις στάσεις που βρίσκονται σε περιοχές της Διεύθυνσής μας. Καλό θα ήταν να πάρετε το πρώτο δρομολόγιο (8:28), καθώς το λεωφορείο θα αναχωρήσει στις 9:00 ακριβώς.
Δουκίσσης Πλακεντίας
8:28
8:43
Πεντέλης
8:30
8:45
Κηφισίας
8:32
8:47
Νερατζιώτισσα
8:34
8:49
Ηράκλειο
8:36
8:51
Μεταμόρφωση
8:38
8:53
Άνω Λιόσια (άφιξη) (μετεπιβίβαση στο λεωφορείο, που θα αναχωρήσει στις 9:00 ακριβώς)
8:43
8:58

Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 2098/9-3-2017 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

ΚΠΕ Ανωγείων και ΚΠΕ Κρεστένων – Πρόσκληση για συμμετοχή σε τριήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία Αειφορίας’’ 28-30 Απριλίου 2017

Photo KPETο ΚΠΕ Ανωγείων σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Κρεστένων, το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη και το Δήμο Ανωγείων, στο πλαίσιο της συμμετοχής  του ΚΠΕ Ανωγείων στο Εθνικό Δίκτυο Π.Ε. του ΚΠΕ Κρεστένων «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας», θα υλοποιήσουν τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δικτύου στους χώρους του ΚΠΕ Ανωγείων.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ανωγείων και σε επιλεγμένα πεδία της περιοχής από την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και ώρα 16:30, μέχρι την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 και ώρα 14:30 και θα έχει ως θέμα: 
«Σχεδιάζοντας Προγράμματα Π.Ε. με θέμα:Το οικολογικό αποτύπωμα των προϊόντων ως υλικός και άυλος πολιτισμός» Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα:

  • Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που τα σχολεία τους είναι ενταγμένα στο Δίκτυο.
  • Σε Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή που έχουν σχολεία ενταγμένα στο Δίκτυο.
Σε εκπαιδευτικούς – μέλη των συνεργαζόμενων ΚΠΕ που συμμετέχουν ήδη στο Δίκτυο. 

Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου.

 Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Ανωγείων  που ενδιαφέρονται για το θέμα.

Από κάθε συνεργαζόμενο ΚΠΕ μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 2 εκπαιδευτικοί. Από κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει 1 εκπαιδευτικός.Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να στείλουν την αίτηση συμμετοχής τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου perivallontikidipevath@gmail.com μέχρι την Τρίτη 28 Μαρτίου και ώρα 12 το μεσημέρι. 
Έγγραφο του ΚΠΕ Ανωγείων
Αίτηση συμμετοχής

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Ενημέρωση σχολείων σχετικά με το παγκόσμιο πρόγραμμα «Ο Πλανήτης Γη το βράδυ 2017»

Globe at Night LogoEγκρίνεται η γνωστοποίηση/ενημέρωση των μαθητών/-τριών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη  δραστηριότητα του προγράμματος "Ο Πλανήτης Γη το βράδυ 2017" βάσει του εγγράφου υπ' αρ. πρωτ. 42377/Δ2/13-3-2017  του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στο οποίο μπορείτε να δείτε και τις προϋποθέσεις της έγκρισης.

Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

ΚΠΕ Νάουσας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματικό σεμινάριο «Ανάδειξη και αξιοποίηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς ως μοχλός ανάπτυξης» 5-7 Μαΐου 2017

Το ΚΠΕ Νάουσας, προγραμματίζει τριήμερο θεματικό σεμινάριο, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6, Υποέργο 1 (ΛΑΠ), με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών στη φιλοσοφία, το περιεχόμενο και τις μεθόδους υλοποίησης προγραμμάτων ΠΕ με θέμα τη Βιομηχανική Κληρονομιά.
Το θεματικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στις 5-7 Μαΐου 2017 έχει τίτλο:
«Ανάδειξη και αξιοποίηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς ως μοχλός ανάπτυξης »
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης που εκπονούν ή επιθυμούν να ενημερωθούν για να εκπονήσουν αντίστοιχης θεματολογίας πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 3464/20-3-2017 του Κ.Π.Ε. Νάουσας.
Οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσής μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο παρακαλούνται να αποστείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση  στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου perivallontikidipevath@gmail.com   μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.


Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Επιμορφωτική Εσπερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με το Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ. και τις Διευθύνσεις Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Α΄, Β΄, Γ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής


Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να διοργανώσει τη δεύτερη προγραμματισμένη Εσπερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τη Φωτορρύπανση, διάρκειας 6 διδακτικών ωρών, σε συνέχεια της πρώτης που υλοποιήθηκε στις 25-10-2016. Η Εσπερίδα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (E.A.A.) και τις Διευθύνσεις Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Α΄,Β, Γ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής.

Η Εσπερίδα με τίτλο  «Φωτορρύπανση, αειφόρος ανάπτυξη, και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Globe at Νight 2017» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μαρτίου και ώρες 18:30-23:00. στο Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη (Ιωάννου Μεταξά και Βασιλέως Παύλου). Tο Κέντρο Επισκεπτών διαθέτει χώρο στάθμευσης και κυλικείο.

Η Φωτορρύπανση προκαλείται από τη λανθασμένη και ακατάλληλη εφαρμογή εξωτερικού φωτισμού σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, που αντί να καλύπτει μόνο τις ανάγκες ορατότητας, κατασπαταλά ενέργεια σκορπώντας περιττό φως στο νυχτερινό περιβάλλον και στον ουρανό. Η καταπολέμηση του φαινομένου θεωρείται ύψιστης σημασίας για τον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
Το παγκόσμιο πρόγραμμα Globe at Night 2016 έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Φωτορρύπανσης, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για την φωτεινότητα του νυκτερινού ουρανού της περιοχή τους.
Το πρόγραμμα αυτό προτείνεται από το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (EAA), που οργανώνει για την Ελλάδα το παγκόσμιο πρόγραμμα "Ο πλανήτης Γη το βράδυ..." -Globe at Night 2016. Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται υπό την αιγίδα των αμερικάνικων οργανισμών National Optical Astronomy ObservatoryAssociation of Universities for research in Astronomy με την υποστήριξη του National Science Foundation.
Το Globe at Night αποτελεί μία ιδανική ευκαιρία για τους μαθητές, να ασχοληθούν και να προσεγγίσουν παράλληλα με τη Φωτορρύπανση, θέματα Αστροφυσικής και Διαστημικής.

Aπό τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας θα επιλεγούν για την παρακολούθηση της εσπερίδας 20 εκπαιδευτικοί (10 τακτικοί συμμετέχοντες και 10 αναπληρωματικοί αυτών). 

Κριτήρια επιλογής  εκπαιδευτικών :

  1. Η συμμετοχή τους στην 1η εσπερίδα της φωτορρύπανσης, τον Οκτώβριο του 2016 (θα προηγηθούν όσοι/-ες παρακολούθησαν την 1η εσπερίδα).
  2. Η υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικού με τη φωτορρύπανση.
  3. Η εγγραφή της σχολικής μονάδας στο πρόγραμμα Globe at Νight 2017
  4. Η προηγούμενη επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (θα προηγηθούν όσοι/-ες δεν έχουν επιμορωθεί στο παρελθόν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με εξαίρεση όσους εμπίπτουν στα κριτήρια 1,2).
Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης της εσπερίδας, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα: http://tinyurl.com/esperida
Ενδεικτικό Πρόγραμμα 
18:30 - 18:45
Χαιρετισμοί
18:45 - 18:55
Παρουσίαση εργασίας από την Α' τάξη Δημοτικού Σχολείου Πολυδενδρίου, υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Πολυξένη Μαγγάναρη
19:00 - 19:30
«Η κλιματική αλλαγή στη Γη μετά το παράδειγμα της Αφροδίτης», Ακαδημαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός,  Ομότιμος Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο ΕΚΠΑ.
19:30 - 20:00
«Αναζητώντας την αλήθεια με το φως»,
Καθηγητής κ.Βασίλης Χαρμανδάρης, Διευθυντής ΙΑΑΔΕΤ
20:00 - 20:30
«Το περιβαλλοντικό πρόβλημα της φωτορρύπανσης»,
  Δρ. Μαργαρίτα Μεταξά, καθ. Αρσακείου, συνεργάτης ΕΑΑ.

20:30 - 20:40
20:40 – 20.50
Παρουσιάσεις των εργασιών από τις ομάδες των σχολείων
1ο Γυμνάσιο Ραφήνας
, υπεύθυνη καθηγήτρια κ.Σαμαρά Άννα
56ο  Γυμνάσιο  Αθήνας, υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Μαριάνθη Ζιχνάλη
20:50 - 21:05
Διάλειμμα
21:10 - 22:00
Ουρανογραφία  και το πρόγραμμα Globe at Night
Δρ. Αναστάσιος Δαπέργολας, Ερευνητής ΙΑΑΔΕΤ.
22:00 - 23:00
Παρατήρηση νυκτερινού ουρανού με το τηλεσκόπιο Newall

Στους/στις εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης στο χώρο διεξαγωγής της εσπερίδας.


Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 2153/10-3-2017 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας