Kαινοτόμες Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαρκής ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια από το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Σχεδίαση-διαχείριση: Δημήτριος Γκότζος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Yπ. Δρ. Έδρας UNESCO ΤΠΕ στην Eκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Μ.Α in Education, Lancaster University,U.K.

M.Δ.Ε Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ

CV


Eπικοινωνία:

Mεσογείων 448, 153 42 Αγία Παρασκευή

τηλ. 2106392249, fax 2106009644

email: perivallontikh@dipevath.gr

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Yιοθέτηση των αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης από εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας


Η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα (http://earthcharterhellas.edc.uoc.gr/) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2014-2015 υποστηρίζει την υιοθέτηση των αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης από εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.
Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης είναι μια διακήρυξη θεμελιωδών ηθικών αρχών για την οικοδόμηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και ειρηνικής παγκόσμιας κοινωνίας στον 21ο αιώνα. Επιδιώκει να εμπνεύσει όλους τους ανθρώπους με μια νέα αίσθηση παγκόσμιας αλληλεξάρτησης και κοινής ευθύνης για την ευημερία ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας, της μεγαλύτερης κοινότητας της ζωής και των μελλοντικών γενεών. Είναι ένα όραμα ελπίδας και μια πρόσκληση για δράση.
Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται να εντάξουν σε αυτά την υιοθέτηση του Καταστατικού Χάρτη της Γης μπορούν να προβούν στην ακόλουθη σειρά ενεργειών:
1. Ενημέρωση για τον Καταστατικό Χάρτη της Γης μέσω του δικτυακού τόπου http://earthcharterhellas.edc.uoc.gr/ (Ενότητες: Κείμενο του ΧάρτηΠώς μπορείτε να εμπλακείτε και Οδηγίες δράσης).
2. Ενημέρωση των μαθητών/-τριών και μελέτη του διασκευασμένουγια παιδιά κειμένου του Χάρτη.
3. Επιλογή στο επίπεδο της σχολικής τάξης και της υλοποίησης προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της/των αρχής/-ών του Καταστατικού Χάρτη της Γης που θα υιοθετηθούν και δήλωσή τους μέσω της συμπλήρωσης της ακόλουθης ηλεκτρονικής φόρμας: http://tinyurl.com/katastatikosxartis
4. Έγκριση από τον/την υπεύθυνο/-η εκπαιδευτικό του Καταστατικού Χάρτη της γης μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας στο δικτυακό τόπο της Πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα
5. (Προαιρετικά) Ενημέρωση από τον/την υπεύθυνο/-η εκπαιδευτικό του/της Διευθυντή/-τριας, Προϊσταμένου/-νης και του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας σχετικά με τα παραπάνω και τη δυνατότητα έγκρισης του Καταστατικού Χάρτη της Γης από το σύνολο της σχολικής μονάδας μέσω της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας με τα στοιχεία της σχολικής μονάδας.
6. Έμπρακτη υιοθέτηση της/των επιλεγμένης/-ων αρχής/-ών μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του υλοποιούμενου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή και με διάχυση στο υπόλοιπο αναλυτικό πρόγραμμα.
7.  (Προαιρετικά) Παρουσίαση των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του σχολικού έτους.
Διευκρινίσεις και υποστήριξη για όλα τα παραπάνω παρέχονται από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου perivallontikh@dipevath.gr
H παραπάνω δράση εποπτεύεται επιστημονικά από την Υπεύθυνη για την Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Nέλλη Κωστούλα-Μακράκη.

Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 14469/24-11-2014 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον"

Κατά το χθεσινό σεμινάριο παρουσίασης των Εθνικών και Διεθνών Θεματικών Δικτύων της Ε.Ε.Π.Φ. ενημερωθήκαμε ότι από φέτος μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον" και σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (τάξεις Ε΄-ΣΤ΄). Ενημερωθείτε για το Δίκτυο, τη διαδικασία υλοποίησης και βρείτε την αίτηση συμμετοχής στη σχετική ιστοσελίδα στο δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Π.Φ.

Σεμινάριο παρουσίασης των Διεθνών και Εθνικών Θεματικών Δικτύων της Ε.Ε.Π.Φ., 19/12 - 16.00 (αφορά αποκλειστικά Υπευθύνους Π.Ε. και Σχ. Δραστηριοτήτων)

Ενημέρωση 20/12 Η παρουσίαση του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Μαθαίνω για τα Δάση" στο χθεσινό σεμινάριο.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α’Βάθμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας (Συντονιστικός Φορέας Δικτύου Μαθαίνω για τα Δάση), Α’Βάθμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής (Συντονιστικός Φορέας Δικτύου Φύση χωρίς Σκουπίδια), Α’Βάθμιας Εκπαίδευσης Χίου (Συντονιστικός Φορέας Δικτύου Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου), Β’Βάθμιας Εκπ/σης Β’Αθήνας (Συντονιστικός Φορέας Δικτύου Οικολογικά Σχολεία) και Β’Βάθμιας Εκπ/σης Αχαίας (Συντονιστικός Φορέας Δικτύου Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον) διοργανώνει σεμινάριο για τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων όλης της Ελλάδας, με στόχο την παρουσίαση όλων των Δικτύων Π.Ε. της ΕΕΠΦ. Μετά την παρουσίαση θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια από εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις Συντονιστικές Επιτροπές των Δικτύων.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΕΠΦ (Νίκης 20, Σύνταγμα, 2ος όροφος) στις 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 16:00.


Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Ενημερωτικά Δελτία Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της πληρέστερης και περιεκτικής ενημέρωσης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ξεκινάμε, πέρα από τη διαδικτυακή ενημέρωση μέσω αυτοτελών αναρτήσεων, την έκδοση ενημερωτικών δελτίων. Tα ηλεκτρονικά δελτία θα αποστέλλονται και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συντονιστών των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Προσεχή επιμορφωτικά σεμινάρια

Ενημέρωση για τα προσεχή προγραμματισμένα σεμινάριά μας και τις διαθέσιμες θέσεις σε αυτά (ο κατάλογος θα ενημερώνεται διαρκώς με κάθε νέα μας διοργάνωση ή συνεργασία):
  • Βιβλία σε Ρόδες (για νηπιαγωγούς) (Φεβρουάριος 2015, δεν έχει προκηρυχθεί).
  • Πολυθεματικό   στο ΚΠΕ Αργυρούπολης (Mάρτιος 2015, 15 θέσεις, δεν έχει προκηρυχθεί)
  • Περιβαλλοντικές διαδρομές στον Κιθαιρώνα σε συνεργασία με το ΚΠΕ Ελευσίνας Μάιος 2015 (15 θέσεις, δεν έχει προκηρυχθεί)

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «To Δώρο της Βροχής στην πόλη», 4o ΓΕΛ Ηρακλείου 18-12-2014, 16.30-19.30Ενημέρωση 12/12: Eίμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι όλες οι αιτήσεις συμμετοχής στο σεμινάριο έγιναν αποδεκτές! 
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προτίθεται να διοργανώσει βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη με θέμα: «Το Δώρο της Βροχής στην πόλη» την Πέμπτη 18-12-2014 και ώρες 16.30- 19.30.
Το σεμινάριο αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του εγκεκριμένου από το Υ.ΠΑΙ.Θ. εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος «
Το Δώρο της Βροχής στην πόλη». Το συγκεκριμένο παιδαγωγικό υλικό αποσκοπεί στη μάθηση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών για τις παραδοσιακές αλλά και τις σύγχρονες τεχνικές και πρακτικές συλλογής του βρόχινου νερού, αλλά και γενικότερα, την αειφορική διαχείριση του νερού.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Αττικής (Κηφισίας 32 και Ανάφης 13, Νέο Ηράκλειο). Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας θα επιλεγούν για συμμετοχή στο σεμινάριο 40 εκπαιδευτικοί (20 τακτικοί και 20 αναπληρωματικοί αυτών). Η υποβολή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί μόλις συμπληρωθεί ο παραπάνω αριθμός. Προτεραιότητα στην επιλογή θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που: α) υλοποιούν κατά το τρέχον σχολικό έτος πρόγραμμα σχετικό με το νερό και δεν έχουν παρακολουθήσει το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώθηκε την προηγούμενη σχολική χρονιά, β) δεν έχουν επιμορφωθεί στο παρελθόν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Στους συμμετέχοντες θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου και θα δοθεί το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

Τρόπος εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής
: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν την πρόθεση παρακολούθησης του Σεμιναρίου, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα:

Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 14786/2-12-2014 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας