Kαινοτόμες Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαρκής ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια από το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Σχεδίαση-διαχείριση: Δημήτριος Γκότζος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Δρ. Έδρας UNESCO ΤΠΕ στην Eκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Μ.Α in Education, Lancaster University,U.K.

M.Δ.Ε Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑEπικοινωνία:

Aνάφης & Αγίων Αποστόλων, 141 21 Ηράκλειο Αττικής email: perivallontikhdipevath@gmail.com


Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2017-2018

Σας κοινοποιούμε την υπ' αρ. πρωτ. 188142/ΓΔ4/2-11-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Aναλυτικότερες οδηγίες μπορείτε να δείτε εδώ. Η υποβολή των σχεδίων Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γίνεται μόνο μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας στη δράση: «Στέλνουμε μήνυμα, αναλαμβάνουμε δράση»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄
Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.) προτίθεται κατά το τρέχον σχολικό έτος 2017-18 να υλοποιήσει για δεύτερη συνεχή χρονιά τη δράση «Στέλνουμε μήνυμα, αναλαμβάνουμε δράση: Μειώνω τα Απορρίμματα-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω: Στο Σχολείο μου, στη Γειτονιά μου, στην Πόλη μου». Στόχος της δράσης είναι να ευαισθητοποιήσει τους/τις μαθητές/-τριες στη μείωση των απορριμμάτων, ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίες μέσα κι έξω από το σχολείο, να κινητοποιήσουν όλη τη σχολική μονάδα, να ευαισθητοποιήσουν το οικογενειακό περιβάλλον και να εμπλέξουν την τοπική κοινωνία με συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες.
Στις σχολικές μονάδες και τους/τις εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν θα αποσταλεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών και δραστηριοτήτων. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί θα λάβουν σχετική επιμόρφωση, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε σχετικές εκδηλώσεις (όπως η περσινή επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων) και θα λάβουν σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. Οι σχολικές μονάδες θα λάβουν μια μικρή θεματική βιβλιοθήκη (εκπαιδευτικό σάκο). Στους/στις εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν τη δράση θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους στη συγγραφή συλλογικού τόμου που θα περιλαμβάνει εφαρμοσμένες καλές πρακτικές. Ο συλλογικός τόμος εργασιών από την εφαρμογή της δράσης κατά το σχολικό έτος 2016-2017 θα εκδοθεί εντός του 2017.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της συμπλήρωσης της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας http://tinyurl.com/stelnoume-mhnuma μέχρι και την Δευτέρα 27/11.
Προτεραιότητα στην επιλογή θα δοθεί:
- στις σχολικές μονάδες που θα δηλώσουν για πρώτη φορά συμμετοχή
- στις σχολικές μονάδες που θα έχουν τη μεγαλύτερη αναλογικά συμμετοχή (αριθμό εκπαιδευτικών και τάξεων/τμημάτων της σχολικής μονάδας που συμμετέχουν).
Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί κάθε σχολικής μονάδας θα αναλάβουν ρόλο τοπικών συντονιστών και θα είναι σε άμεση συνεργασία με τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  


Υιοθέτηση του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Εarth Charter) από εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας σε σύνδεση με τους 17 Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέχρι το 2030 της UNESCO

Η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα (The Earth Charter Hellas) (http://www.earthcharterhellas.edc.uoc.gr) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017-2018 υποστηρίζει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την υιοθέτηση των αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter) από εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.
Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Earth Charter) είναι μια διακήρυξη θεμελιωδών ηθικών αρχών για την οικοδόμηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και ειρηνικής παγκόσμιας κοινωνίας στον 21ο αιώνα. Επιδιώκει να εμπνεύσει όλους τους ανθρώπους με μια νέα αίσθηση παγκόσμιας αλληλεξάρτησης και κοινής ευθύνης για την ευημερία ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας, της μεγαλύτερης κοινότητας της ζωής και των μελλοντικών γενεών. Είναι ένα όραμα ελπίδας και μια πρόσκληση για δράση.
Iδιαίτερα τονίζεται η σύνδεση των 17 Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέχρι το 2030 (Ατζέντα 2030) της UNESCO, που περιλαμβάνονται και στη θεματολογία προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της υπ' αρ. πρωτ. 188142/ΓΔ4/2-11-2017 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter). Θα αναρτηθεί σχετικό ενημερωτικό υλικό και επίσης ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα παρέχει εξατομικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη για την παραπάνω σύνδεση στους/στις ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.
Οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται να εντάξουν σε αυτά την υιοθέτηση του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter) μπορούν να προβούν στην ακόλουθη σειρά ενεργειών:

1Ενημέρωση για τον Καταστατικό Χάρτη της Γης (Earth Charter) μέσω του δικτυακού τόπου http://www.earthcharterhellas.edc.uoc.gr (Ενότητες: Κείμενο του ΧάρτηΠώς μπορείτε να εμπλακείτε και Οδηγίες δράσης).

2. Ενημέρωση των μαθητών/-τριών και μελέτη του διασκευασμένου για παιδιά κειμένου του Χάρτη.

3. Επιλογή στο επίπεδο της σχολικής τάξης και της υλοποίησης προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της/των αρχής/-ών του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter) που θα υιοθετηθούν και δήλωσή τους μέσω της συμπλήρωσης της ακόλουθης ηλεκτρονικής φόρμας: http://tinyurl.com/katastatikosxartis

4. Έμπρακτη υιοθέτηση της/των επιλεγμένης/-ων αρχής/-ών μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του υλοποιούμενου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή και με διάχυση στο υπόλοιπο αναλυτικό πρόγραμμα.

5. (Προαιρετικά) Παρουσίαση των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter) σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του σχολικού έτους και στην οποία θα παρουσιαστεί η εφαρμογή της παραπάνω πρωτοβουλίας κατά την τριετία 2015-2018 ή/και μέσω της συμμετοχής στην έκδοση ειδικού συλλογικού τόμου.

Διευκρινίσεις και υποστήριξη για όλα τα παραπάνω παρέχονται από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου perivallontikhdipevath@gmail.com ή/και να ζητήσετε συνάντηση με τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για πληρέστερη ενημέρωση.
H παραπάνω δράση εποπτεύεται επιστημονικά από την Υπεύθυνη για την Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα (The Earth Charter Hellas) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Nέλλη Κωστούλα-Μακράκη.
Τέλος μπορείτε να δείτε παρουσιάσεις από υλοποιημένα προγράμματα με βάση τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης στο ιστολόγιο των Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτικών Καινοτομιών (http://kainotomoume.blogspot.gr/) στο θεματικό άξονα «Καταστατικός Χάρτης της Γης», που έγιναν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα: «Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Earth Charter) στα προγράμματα και στις δράσεις της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»

Προσεχή επιμορφωτικά σεμινάρια & εκδηλώσεις

Ενημέρωση για τα προσεχή προγραμματισμένα σεμινάριά μας και εκδηλώσεις μας (ο κατάλογος θα ενημερώνεται διαρκώς με κάθε νέα μας διοργάνωση ή εκδήλωση που συμμετέχουμε ως συνεργαζόμενος φορέας).

27/11: Καταληκτική προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας στη δράση: «Στέλνουμε μήνυμα, αναλαμβάνουμε δράση»

8-9/12: Αρχιτεκτονική και Περιβάλλον σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Λαυρίου 

22-24/2: Πολυθεματικό σεμινάριο σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης και άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (αναλυτικότερες πληροφορίες  προσεχώς)

2-3/3/ Βιώσιμες πόλεις σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας και άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

17/3: S.T.E.M. και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Ελευσίνας (αναλυτικότερες πληροφορίες  προσεχώς)

Ιούλιος: 3ο Θερινό Σχολείο Δ.Θ.Δ. "Μαθαίνω για τα Δάση"

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Ε.Ο.Ε.: Πίσσα και πούπουλα

Τι σημαίνει για τα θαλασσοπούλια μία πετρελαιοκηλίδα στους τόπους όπου φωλιάζουν, κουρνιάζουν και αναζητούν την τροφή τους; Τι συμβολίζει η θαλάσσια ρύπανση για μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες πουλιών; Μέσα από κινητικό παιχνίδι και τη χρήση βοηθητικών καρτών, οι συμμετέχοντες  εστιάζουν στις επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης στα θαλασσοπούλια και ενημερώνονται για τις δράσεις προστασίας τους.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία- Δωροθέα Μπασδέκη, Ευγενία Πανώριου

Δείτε την αναλυτική περιγραφή του εργαστηρίου παρουσιάστηκε υπό τη μορφή βιωματικού εργαστηρίου κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου  “Αργοσαρωνικός, η θάλασσά μας- το παρόν και το μέλλον της

 

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

I.T.Y.E. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ": Επιμορφωτική Ημερίδα - Βράβευση Διαγωνισμού S.A.M.E. WORLD


Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «S.A.M.EWORLD – Αειφορία | Ευαισθητοποίηση | Κινητοποίηση | Περιβάλλον στην Παγκόσμια Εκπαίδευση»
σας προσκαλεί σε επιμορφωτική ημερίδα για την παρουσίαση των δράσεων και αποτελεσμάτων του έργου την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου και ώρα 13.30-18.30 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι), αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη».
Στο πλαίσιο της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί επίσης η τελετή βράβευσης των συμμετοχών που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Καλών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία» του έργου S.A.M.EWORLD.


Ενημέρωση 20/11: Σε συνέχεια της Πρόσκλησης στην Επιμορφωτική Ημερίδα που διοργανώνει το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» για την παρουσίαση των δράσεων και αποτελεσμάτων του έργου S.A.M.E. WORLD την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου και ώρα 13.30-18.30 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη»), παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που επισυνάπτεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/DHqMiUmKfLtNpyNV2

 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

          


Πρόγραμμα (για προβολή σε μεγαλύτερο μέγεθος, κάντε κλικ επάνω στο πρόγραμμα)

Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο σε συνεργασία με το ΚΠΕ Λαυρίου στις 8-9 Δεκεμβρίου 2017 με θέμα: ‘Αρχιτεκτονική και Περιβάλλον’

Αποτέλεσμα εικόνας για αρχιτεκτονικη και περιβαλλον λαυριο

Eνημέρωση 20/11:  Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής στο σεμινάριο έγιναν αποδεκτές και έχει αποσταλεί ειδοποίηση στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση που έχετε υποβάλει αίτηση και δε λάβατε τη σχετική ειδοποίηση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  perivallontikhdipevath@gmail.com

Η
 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης B’ Αθήνας διά του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συμμετέχει στη διοργάνωση του σεμιναρίου του Κ.Π.Ε. Λαυρίου με θέμα «Αρχιτεκτονική και Περιβάλλον». Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στους χώρους του Κ.Π.Ε. και στην πόλη του Λαυρίου στις 8-9/12/2017.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο στο επισυναπτόμενο έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 69/Φ3/6-11-2017 του Κ.Π.Ε. Λαυρίου. Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας θα επιλεγούν για την παρακολούθηση του σεμιναρίου 20 εκπαιδευτικοί (10 τακτικοί συμμετέχοντες και 10 αναπληρωματικοί αυτών).
Υπάρχει δυνατότητα διανυκτέρευσης στον ξενώνα του Κ.Π.Ε. για 28 άτομα συνολικά. Εφόσον υπάρξουν παραπάνω ενδιαφερόμενοι/-νες η επιλογή θα γίνει βάσει της απόστασης του Κ.Π.Ε. από τη σχολική μονάδα που υπηρετούν. Προτεραιότητα στην επιλογή θα δοθεί στους/στις συναδέλφους που δεν έχουν επιμορφωθεί στο παρελθόν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση καθώς και σε όσους/-ες προτίθενται να υλοποιήσουν κατά το τρέχον σχολικό έτος πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συναφές με τη θεματολογία του σεμιναρίου.Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της συμπλήρωσης της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας http://tinyurl.com/semkpelavriou μέχρι τη Δευτέρα 20/11/2017 και ώρα 12 το μεσημέρι. Στους/στις εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης στο Κ.Π.Ε. Λαυρίου. 

Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 12102/7-11-2017 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας