Kαινοτόμες Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαρκής ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια από το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Σχεδίαση-διαχείριση: Δημήτριος Γκότζος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Yπ. Δρ. Έδρας UNESCO ΤΠΕ στην Eκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Μ.Α in Education, Lancaster University,U.K.

M.Δ.Ε Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ

CV


Eπικοινωνία:

Mεσογείων 448, 153 42 Αγία Παρασκευή

τηλ. 2106392249, fax 2106009644

email: perivallontikh@dipevath.gr

Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

Προσεχή επιμορφωτικά σεμινάρια

Ενημέρωση για τα προσεχή προγραμματισμένα σεμινάριά μας και τις διαθέσιμες θέσεις σε αυτά (ο κατάλογος θα ενημερώνεται διαρκώς με κάθε νέα μας διοργάνωση ή συνεργασία):

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Yιοθέτηση των αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης από εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας


Η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα (http://earthcharterhellas.edc.uoc.gr/) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2014-2015 υποστηρίζει την υιοθέτηση των αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης από εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.
Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης είναι μια διακήρυξη θεμελιωδών ηθικών αρχών για την οικοδόμηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και ειρηνικής παγκόσμιας κοινωνίας στον 21ο αιώνα. Επιδιώκει να εμπνεύσει όλους τους ανθρώπους με μια νέα αίσθηση παγκόσμιας αλληλεξάρτησης και κοινής ευθύνης για την ευημερία ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας, της μεγαλύτερης κοινότητας της ζωής και των μελλοντικών γενεών. Είναι ένα όραμα ελπίδας και μια πρόσκληση για δράση.
Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται να εντάξουν σε αυτά την υιοθέτηση του Καταστατικού Χάρτη της Γης μπορούν να προβούν στην ακόλουθη σειρά ενεργειών:
1. Ενημέρωση για τον Καταστατικό Χάρτη της Γης μέσω του δικτυακού τόπου http://earthcharterhellas.edc.uoc.gr/ (Ενότητες: Κείμενο του ΧάρτηΠώς μπορείτε να εμπλακείτε και Οδηγίες δράσης).
2. Ενημέρωση των μαθητών/-τριών και μελέτη του διασκευασμένου για παιδιά κειμένου του Χάρτη.
3. Επιλογή στο επίπεδο της σχολικής τάξης και της υλοποίησης προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της/των αρχής/-ών του Καταστατικού Χάρτη της Γης που θα υιοθετηθούν και δήλωσή τους μέσω της συμπλήρωσης της ακόλουθης ηλεκτρονικής φόρμας: http://tinyurl.com/katastatikosxartis
4. Έγκριση από τον/την υπεύθυνο/-η εκπαιδευτικό του Καταστατικού Χάρτη της γης μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας στο δικτυακό τόπο της Πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα
5. (Προαιρετικά) Ενημέρωση από τον/την υπεύθυνο/-η εκπαιδευτικό του/της Διευθυντή/-τριας, Προϊσταμένου/-νης και του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας σχετικά με τα παραπάνω και τη δυνατότητα έγκρισης του Καταστατικού Χάρτη της Γης από το σύνολο της σχολικής μονάδας μέσω της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας με τα στοιχεία της σχολικής μονάδας.
6. Έμπρακτη υιοθέτηση της/των επιλεγμένης/-ων αρχής/-ών μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του υλοποιούμενου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή και με διάχυση στο υπόλοιπο αναλυτικό πρόγραμμα.
7.  (Προαιρετικά) Παρουσίαση των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του σχολικού έτους.
Διευκρινίσεις και υποστήριξη για όλα τα παραπάνω παρέχονται από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου perivallontikh@dipevath.gr
H παραπάνω δράση εποπτεύεται επιστημονικά από την Υπεύθυνη για την Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Nέλλη Κωστούλα-Μακράκη.

Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 14469/24-11-2014 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Actionaid Ελλάς: Αποστολή Ρουάντα (Send my friend to school)

Δείτε το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού  προγράμματος Send my friend to school που στην Ελλάδα συντονίζει η Actionaid Eλλάς. Το εκπαιδευτικό υλικό παρουσίασε, εκ μέρους της συγγραφικής ομάδας, η εκπαιδευτικός κ. Αικατερίνη Βίγκου, εστιάζοντας στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, στο εισαγωγικό σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που συνδιοργανώσαμε με το ΚΠΕ Δραπετσώνας και άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Της συγγραφής του υλικού προηγήθηκε επίσκεψη των εκπαιδευτικών στη Ρουάντα το καλοκαίρι του 2014. 

Βιβλίο εκπαιδευτικού
Ημερολόγιο από την επίσκεψη στη Ρουάντα
Προγράμματα Σχολικής Καινοτομίας


Home
Home

Οι δράσεις εντάσσονται σε δύο μεγάλης κλίμακας Ευρωπαϊκά Έργα: το OpenDiscoverySpace, που υποστηρίζει την παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και το InspiringScienceEducation, που δίνει έμφαση στα Μαθηματικά, στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία.
Τα ενδιαφερόμενα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν τη δραστηριότητα που τους ενδιαφέρει εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές στο πλαίσιο μιας σχολικής χρονιάς.
Στόχοι των δράσεων αποτελούν η βελτίωση της οργάνωσης σχολικής μονάδας, η πληρέστερη κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών και η αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο esos.gr  

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Πέρα από τις ήδη προγραμματισμένες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με Κ.Π.Ε. και άλλους φορείς θα προγραμματιστούν και άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια με βάση τις δικές σας επιθυμίες-ανάγκες, όπως αυτές θα εκδηλωθούν μέσα από τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου.

Ερωτηματολόγιο ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Ενημερωτικά Δελτία Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της πληρέστερης και περιεκτικής ενημέρωσης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ξεκινάμε, πέρα από τη διαδικτυακή ενημέρωση μέσω αυτοτελών αναρτήσεων, την έκδοση ενημερωτικών δελτίων. Tα ηλεκτρονικά δελτία θα αποστέλλονται και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συντονιστών των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Επισυνάπτεται το πρώτο ενημερωτικό δελτίο.Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και τα Εκπαιδευτήρια «Ελληνογερμανική Αγωγή», στο πλαίσιο του έργου GreeNet στις 29 Νοεμβρίου 2014


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας διά της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, προτίθεται να υλοποιήσει  Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και τα Εκπαιδευτήρια «Ελληνογερμανική Αγωγή», στο πλαίσιοτου έργου GreeNet (Environmental Education through Enquiry and Technologyμε τίτλο :«Σχολικοί κήποι από το Α έως το Ω και πράσινη σχολική επιχειρηματικότητα» το Σάββατο 29 Νοεμβρίου και ώρες 09.00-16.00  στο  1ο ΕΠΑ.Λ. Αμαρουσίου, Κτήμα Μακρυκώστα (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), τηλ. σχολείου: 2102821050.

Στο παραπάνω σεμινάριο υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. Ευχαριστούμε την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας κ. Βαρβάρα Πετρίδου για την παροχή αυτή της δυνατότητας
Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας